Afgelopen woensdag organiseerde de bewonersgroep de Cruytooren een bewonersbijeenkomst in Het Erasmuspark te Goes. Het doel van deze avond was om het tuinplan gemaakt door hoveniersbedrijf Allemekinders voor te leggen aan de bewoners. Ook was er de mogelijkheid om het over tal van andere zaken te hebben die zich afspelen binnen het complex.
Vooraf is er door middel van een brief aan de bewoners gevraagd of ze het eens zijn met de vernieuwing van de tuin en de verandering in de onderhoudskosten die dit met zich meebrengt.
 Dit idee werd goed ontvangen en door meer dan de vereiste 70% van de bewoners ondersteund. Voor alle bewoners van ons complex (dus óók degenen die tegen hebben gestemd) geldt dat het hogere bedrag aan onderhoudskosten voor de tuin in de servicekosten zal worden doorberekend. Uiteraard gaat dit pas in als de nieuwe aanplant in het voorjaar gerealiseerd is.

Helaas viel de opkomst op woensdagavond 16 november 2016 met 19% ietwat tegen maar uiteindelijk was het een geslaagde avond.
De plannen die werden voorgelegd vielen in goede aarde zoals de beplanting, zitgelegenheid (zie onderstaande foto) en het idee om een gezamenlijk gedeelte voor keukenkruiden te realiseren waar iedere bewoner gebruik van kan maken.
Na het akkoord van alle aanwezigen gaat de bewonersgroep samen met de RWS en hoveniersbedrijf Allemekinders alles concreet maken en zal de start van het leeghalen van de tuin spoedig aanvangen. Wij zullen u op de hoogte houden wanneer de werkzaamheden precies zullen plaatsvinden.

Tuinplan Cruytooren AllemekindersTuinplan gemaakt door hoveniersbedrijf Allemekinders

 

Bankje Sierland

 

Voorbeeld tuinbankje van gerecycled kunststof


Naast het gesprek over de tuin is er ook een idee ontstaan om een “weggeefkastje” te realiseren. Dit concept is een variant op de mini-biebs die we momenteel overal in den lande zien verschijnen. Dit is een soort ruilsysteem: iedereen kan er gelezen boeken in leggen en mag er op zijn beurt ook weer boeken uit meenemen. Een waardevol initiatief dat alleen in Goes al 5 locaties heeft. De bewonersgroep vindt het een leuk idee om niet alleen boeken in zo’n kastje aan te bieden, maar ook andere kleine spulletjes. Wat voor de één waardeloos is geworden, kan voor de ander opeens waardevol blijken. Op deze manier creëren we ons persoonlijke ruilwinkeltje. 
De aanwezigen vonden dit allen een leuk idee en de bewonersgroep gaat hier mee aan de slag om te kijken waar en hoe dit te realiseren valt.

 

Bieb
Voorbeeld weggeefkastje