Voorschotbedragen servicekosten per 1 januari 2016

Zoals u allemaal heeft gemerkt zijn de berekeningen van de nieuwe voorschotten servicekosten in de bus gevallen. Deze voorschotten worden bepaald op grond van de werkelijk gemaakte kosten over 2015.

Als bewonersgroep hebben we deze kosten grondig gecontroleerd en geconstateerd dat de RWS per abuis ruim € 600,00 te veel heeft berekend voor schoonmaakkosten. Inmiddels heeft de RWS dit toegegeven en is dit intern gecorrigeerd. De definitieve afrekening servicekosten over 2015 zult u binnenkort ontvangen.

Door deze rekenfout is het nieuwe voorschot schoonmaakkosten echter ook te hoog uitgevallen ( € 1,36 per bewoner per maand). Hoewel dit weer wordt rechtgetrokken bij de afrekening servicekosten in 2017, vinden wij het geen goed idee dat de bewoners dit te hoge voorschot tot de herziening op 1 juli 2017 elke maand moeten betalen. De RWS is echter van mening dat het te veel administratieve rompslomp geeft om dit nu alsnog te gaan herzien. De bewonersgroep vindt echter dat deze fout niet ten koste hoeft te gaan van de bewoners. Daarom heeft de bewonersgroep een verzoek ingediend bij de RWS om dit besluit alsnog terug te draaien en iedere bewoner een correcte berekening van het voorschot aan schoonmaakkosten te doen toekomen. Wij zijn in afwachting van het antwoord. Hier meer.

Schoonmaak/glasbewassing

Luctor is van plan de glasbewassing uit te voeren op de volgende data:
In week 3 (18 tm 23 januari 2016) is de eerste glasbewassing gepland.
In week 16 (18 tm 23 april 2016) is de tweede glaswassing gepland.
In week 29 (18 tm 23 juli 2016) is de derde glasbewassing gepland.
In week 42 (17 tm 22 oktober 2016) is de vierde glasbewassing gepland.
Het schoonmaken van de galerijen staat op donderdag 21 april 2016 gepland.

Tuinaanleg

Op verzoek van de RWS is de bewonersgroep in 2015 in gesprek geweest met RWS over het herinrichten van de tuin + de individuele stoepjes en de paden. Ons werd verteld dat dit voor 2016 op de planning stond.
Begin december kregen we echter te horen dat het misschien niet door zou gaan. Uiteraard hebben wij hier meer uitleg over gevraagd. Zodra deze informatie ons bereikt, houden wij u op de hoogte.

Beste medebewoners,

schoonmaak cruytoorenGraag willen wij u er op attenderen dat het niet toegestaan is om spullen, afval e.d. op de galerijen te plaatsen. Dit i.v.m. veiligheid en leefbaarheid.

Vorig jaar is er een nieuwe coating op de galerijvloeren aangebracht die éénmaal per jaar door het schoonmaakbedrijf wordt schoongespoten. Wij zouden u graag verzoeken om het deel voor uw woning zelf schoon te houden.

Zo houden we het voor iedereen veilig, schoon en leefbaar!

Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking, 

Bewonersgroep De Cruytooren

Het was weer zover: net als 2 jaar geleden bouwden dit voorjaar een vader en moeder meeuw hun nest in een hoekje van het platte dak.
Locatie: het gebouwtje van Stichting Zuid Wester nr. 1 aan de Ramusstraat.

Het stel kreeg deze keer niet 1, maar 3 jongen te verzorgen. Om beurten hielden vader en moeder de wacht, gezeten op het kapje van de schoorsteen. Ze zaten daar in de gloeiende zon tijdens een hittegolf en in de dagen dat het regende en waaide en waakten luidkeels over hun jongen wanneer de andere meeuwen, de kraaien en de eksters te dicht in de buurt kwamen.

Vele weken later waren de jongen al flink gegroeid, probeerden hun vleugels eens uit en zaten soms op de rand van het dak. Maar nee, vliegen zat er nog niet in.
Totdat deze week één jong het heeft gewaagd dat, te horen aan zijn ver weg klinkende babygeroep, waarschijnlijk in de verwilderde tuin van de Zuid Wester is neergekomen. De poging van het tweede jong om de wijde wereld in te trekken is jammerlijk mislukt. Hij gleed van het schuine dak rechtstreeks de dakgoot in en bleef daar zielig om z’n moeder roepen. Maar die trok zich niets meer van de pechvogel aan en gaf al haar zorg en aandacht aan haar overgebleven kind.

Wij, als bewoners met uitzicht op dit vogeldrama, hoopten dat gebrek aan voedsel het meeuwenjong zou doen besluiten om dan toch maar de vleugels uit te slaan om de grond te bereiken. Maar zo werkt het niet in het kopje van een jonge meeuw als moeder een paar meter hoger nog te zien en te horen is. Dan is er maar één weg, n.l. de weg langs de gladde dakpannen omhoog. Diverse pogingen hebben we zien mislukken totdat ook hier een eind aan kwam door uitputting en honger.

Na twee dagen en nachten kon Françoise Smid, de bewoonster van nr. 60 in ons complex, het zielige geroep van het jong niet meer aanhoren. Ze belde in wanhoop de dierenambulance, maar die hebben geen hoogwerker ter beschikking. Dan de brandweer maar en jawel, de brandweermannen vonden het een mooie oefening voor zichzelf en beloofden meteen te komen.

Het gaf enige opschudding in de buurt: een grote brandweerauto met een uitschuifbare hoogwerker erop en ook nog een auto van de dierenambulance met een kooitje om de vogel in te vervoeren als hij uit de dakgoot gered zou zijn. De meeuwen en kraaien in de buurt vonden het minder geslaagd, want ze vlogen schreeuwend rond en doken op de omstanders die dekking moesten zoeken. Maar het lukte: het meeuwenjong werd uit de dakgoot geplukt. Hij zag nog wel kans om zijn redder tot bloedens toe in zijn arm te pikken, dus er zat nog voldoende energie in zijn jonge lijf.

Een enerverend begin van het leven: van ei, warm nest en dakgoot rechtstreeks in de handen van de brandweer en daarna een reis in een plastic bak naar de vogelopvang.
Meeuwenjong gered dankzij Francoise, de rust in de buurt is weergekeerd en last but not least…hulde aan de brandweermannen!!

redding 01 

meeuw 02 
Foto van Françoise Smid Foto van Françoise Smid
redding 03 redding 04 
Foto van Françoise Smid Foto van Françoise Smid