Beste bewoners,

Zoals u weet zijn wij als bewonersgroep al enige tijd bezig met het zoeken naar een ander bedrijf voor het schoonmaken van onze hal en ons trappenhuis.

Wij hebben van de firma Luctor et Emergo een acceptabele offerte gekregen. Hierin is ook rekening gehouden met het wassen van die ramen aan de buitenzijde waar de bewoners zelf niet bij kunnen.

In april van dit jaar heeft u van ons een brief gekregen met het verzoek hier mee in te stemmen en een ruime meerderheid van u heeft dit ook gedaan.

De RWS heeft hier ook positief op gereageerd en heeft met ingang van 1 juli 2014 een contract met Luctor et Emergo afgesloten.
Het schoonmaken van de hal en het trappenhuis zal eens per 2 weken gebeuren en het wassen van de ramen vier keer per jaar.
In de jaarlijkse eindafrekening van de servicekosten zal het verschil in de kosten worden verrekend. Dat geldt met name voor de bewoners bij wie de ramen nu gewassen zullen worden.

Het opnieuw coaten van de galerijen zal deze week (week 21 2014) voltooid zijn.
Bij nat weer zullen er zich in het begin nog plasjes water op de vloeren vormen. Dat komt omdat de afdeklaag nog nieuw is en daardoor waterafstotend.
Na verloop van tijd slijt deze laag in en zal het water zich gelijkmatiger verdelen.
De werkzaamheden zijn netjes en vlot gebeurd en de bewoners hebben er weinig hinder van ondervonden.
Maar het belangrijkste is dat de galerijen nu stroef zijn, ook tijdens de regen!

GalerijVolgens de voorman van het bedrijf dat de coating heeft uitgevoerd kunnen de vloeren normaal geveegd, gedweild of geschrobt worden. Dit kan met elk normaal schoonmaakmiddel, maar het beste gaat het met water waaraan een flinke scheut schoonmaakazijn is toegevoegd. Daarna naspoelen met schoon water.
De voorman heeft de ervaring dat deze vloeren „als nieuw” blijven, wanneer ze eens in de 1,5 à 2 jaar met hoge druk worden schoongespoten.
De wijkbeheerder, Elmar de Kok, van de RWS had dit punt al laten opnemen in de begroting.

We hopen dat u, als bewoner, ook uw steentje bijdraagt aan het schoonhouden van de galerijen!

De Bewonersgroep

Galerij

Beste bewoners Cruytooren,

Aanstaande vrijdag, 9 mei, zullen de galerijen schoon gemaakt worden als voorbereidend werk op het coaten.

Maandag 12 mei zal de nieuwe coating worden aangebracht. De galerij is, nadat de coating is aangebracht, 1,5 uur niet overloopbaar. Houdt u hier aanstaande maandag rekening mee. In overleg met de vakmannen kan bekeken worden welke delen van de galerij wel en niet over gelopen mag worden.

Mochten er nog spullen op de galerij staan dan deze graag voor aanstaande vrijdag verwijderen.

Excuses voor de mogelijke overlast en alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Elmar de Kok
Wijkbeheerder

Galerij