Tuinhaspel cruytooren

Zoals sommige mensen misschien al wel gezien hebben, hangt er sinds kort een haspel met tuinslang onder het ruilkastje. Deze is hier geplaatst op verzoek van Bewonersgroep De Cruytooren. Dit omdat er zowel in 2018 als in 2019 twee lange periodes van extreme droogte geweest zijn en hierdoor de groei en bloei van de beplanting in ernstige mate werd belemmerd. Uit navraag bleek dat water geven niet onder de onderhoudswerkzaamheden van het hoveniersbedrijf valt.

Het leek ons toe dat iedereen gebaat is bij een uitbundig bloeiende tuin, dus zochten wij naar een oplossing. Die hebben we, in samenspraak met Beveland Wonen, gevonden in de vorm van een tuinslang. Deze is gefinancierd door de woningcorporatie en geeft ons de mogelijkheid om, wanneer dit noodzakelijk is, de tuin te besproeien. De bewonersgroep zal hiervoor zorgdragen.

Begin december 2018 werden er door de gemeente Goes vier GFT-containers bij ons complex afgeleverd. Eerder had de bewonersgroep geprobeerd om in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, het probleem van afvalscheiding binnen wooncomplexen bespreekbaar te maken. Hierop kwam weinig tot geen respons. 

afval

Tot in december de GFT-containers lukraak en zonder overleg werden afgeleverd. Om een democratisch besluit te kunnen nemen, is er een enquete uitgezet onder de bewoners van De Cruytooren. Hierop zijn nul positieve reacties ontvangen. Met andere woorden: geen enkele bewoner is voorstander van het apart houden van groente,- fruit- en tuinafval. Hiermee is niet gezegd dat de bewoners geen voorstander zijn van afvalscheiding, maar dat ruimtegebrek voor de zgn draagemmertjes en de vrees voor stankoverlast hieraan ten grondslag ligt. Dit gegeven is doorgegeven aan de gemeente Goes en zij hebben de containers kort voor Kerstmis teruggehaald.

Per 1 januari 2019 is ook voor ondergrondse containers het zgn Diftar-systeem in werking getreden. Vanaf deze datum geldt, naast het basistarief, een tarief van € 0,40 per inworp. Let u erop dat afvalzakken die naast de container worden geplaatst, een boete kunnen opleveren. Ook afval op de galerijen is volgens de leefregels van ons complex niet toegestaan.

De Cruytooren

 

De Cruytooren: een afgesloten complex met 42 woningen rond een gezamenlijke binnentuin, comfortabel gelegen vlakbij het centrum en de winkels.

De leeftijd van de bewoners varieert van heel jong tot heel oud en alles daar tussenin. De woningen op de begane grond zijn bestemd voor ouderen en/of bewoners met een fysieke beperking.
Het klinkt ideaal en veruit de meeste bewoners hebben het hier ook naar hun zin en wonen er al vele jaren naar tevredenheid.