Beste medebewoners,

Wegens zijn verhuizing naar een andere woonplaats heeft Johnny Uitterhoeve onlangs de bewonersgroep helaas moeten verlaten.

De grootste verbeterpunten rond De Cruytooren zijn de laatste jaren inmiddels gerealiseerd. Denk daarbij aan de herinrichting van de tuin, het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer en de aanstelling van een nieuw schoonmaakbedrijf. Zodoende staan er op dit moment, wat ons betreft, geen grootse plannen op de agenda.

Blijft over de vertegenwoordiging namens u, als bewoner van De Cruytooren, op de halfjaarlijkse plenaire bewonersgroepvergadering ten kantore van de RWS. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat we hierbij zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Vanzelfsprekend staan we altijd open voor opmerkingen danwel algemene vragen omtrent het woon- en leefklimaat binnen ons complex. Klachten over individuele zaken horen daar uitdrukkelijk niet bij. Daarvoor kunt u rechtstreeks bellen naar de helpdesk van de RWS.


Bewonersgroep De Cruytooren

Hanneke Meeuwsen, ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat 66e
Nell Nijssen, Ramusstraat 16
Gillis Karreman, Ramusstraat 16

Het onlangs geplaatste “ruilkastje” in de binnentuin is een groot succes! We hebben gezien dat veel bewoners er regelmatig in snuffelen of er een boek in plaatsen. Omdat de ruimte in het kastje beperkt is, gaan we vanaf deze maand stickertjes op de boeken plaatsen met daarop de maand van plaatsing. De bedoeling is om boeken die langer dan 3 maanden in het kastje staan, te verwijderen, zodat er weer plaats vrij komt voor nieuw materiaal. Op die manier blijft het ruilkastje altijd up-to-date en aantrekkelijk voor iedereen. 

We hopen dat alle bewoners zich vrij voelen om volop gebruik te maken van dit “mini-biebje”. Overigens mogen er ook kleine spulletjes in geplaatst worden, als de ruimte dit toelaat.

 

Bieb

Januari 2016 vonden de eerste oriënteringsgesprekken plaats tussen de RWS, Sjaak Allemekinders (van het gelijknamige hoveniersbedrijf) en bewonersgroep De Cruytooren. Het gezamenlijke doel was te komen tot herbestrating en herbeplanting van de gezamenlijke binnentuin.

Voor alle partijen werd het een lang, maar vruchtbaar traject. De bewonersgroep had zo haar wensen en ideeën en het kostte behoorlijk wat tijd om tot een uitgewerkt plan te komen, waarin alle partijen zich konden vinden. Er werd nagedacht over verlichting, tuinmeubilair van duurzaam materiaal en betere ligging van de paadjes en terrasjes. Ook de financiële consequenties kwamen uitgebreid ter sprake. Het onderhoud van de tuin komt ten laste van de bewoners (verwerkt in de servicekosten) en om deze reden werden meerdere bedrijven benaderd voor een offerte. Uiteindelijk kwam Allemekinders toch als beste aanbieder uit de bus.

Niuewe tuin 20170003En nu kunnen we met z’n allen genieten van het eindresultaat: een volledig heringerichte tuin met kleurrijke beplanting, gloednieuwe bestrating en een veel rustiger uitstraling dan voorheen. De bakken met kruiden zorgen voor een verschil in hoogte, wat een speels effect geeft. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat de kruiden voor algemeen gebruik zijn, d.w.z. alle bewoners mogen er van plukken.

Afgelopen week heeft de officiële oplevering plaatsgevonden. Enkele kleine schoonheidsfoutjes zijn besproken en zullen de komende tijd worden hersteld. Dit betreft o.a.:

Het rijtje stenen voor de drempel van de toegangsdeur hal/tuin zal iets worden verlaagd, zodat er sprake is van een volledig egale doorgang.

De brede kieren bij sommige voordeuren gaan opgevuld worden met een ander materiaal dan brekerzand. Er wordt gedacht aan een flexibele kunststof die verwijderd kan worden wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld wanneer in de toekomst de drempels geschilderd dienen te worden).

Ook de grote stukken puin en glas in de borders zullen worden verwijderd.

De kapjes van de verlichtingsarmaturen worden vervangen door een matglazen versie, zodat het felle licht niet langer als hinderlijk wordt ervaren.

De kieren voor de drempels bij de schuurtjes worden nogmaals verder opgevuld met brekerzand. Het zand dat daarna overblijft zal uit het zicht worden bewaard in een emmer.

Het golfplaten dakje bij de achterdeur wordt verlengd. Tevens wordt er een nieuwe schutting geplaatst, zodat de papierbakken niet langer te zien zijn vanuit de tuin. De paal met de rode knop wordt hiertoe iets verder naar binnen geplaatst.

Het weggeefkastje of mini-biebje zal door de RWS worden bevestigd op de muur waar het nu staat. Ook het tuinbankje zal door hen worden verankerd in de grond.


De bewonersgroep wil de RWS en Sjaak Allemekinders bedanken voor hun inzet en tijd in dit project. Tevens dank aan alle bewoners die zich tijdens de werkzaamheden tolerant hebben opgesteld ten aanzien van de onvermijdelijke overlast.