Het heeft enige tijd op zich laten wachten maar dan gaat het toch eindelijk gebeuren.

Begin april zullen de werkzaamheden starten voor onze nieuwe gezamenlijke binnentuin.

Wat staat er op het programma?

• Vervangen en op hoogte brengen van de paden en terrassen
• Aanbrengen van nieuwe kleurrijke beplanting
• Plaatsen van bankjes voor een gezamenlijke zitplaats
• In orde brengen van schutting ten behoeve van de papierbakken
• Vernieuwen van de lichtpunten langs het hoofdpad
• Plaatsen van 3 bakken voor kruidenteelt

De werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken in beslag nemen zodat we vanaf mei kunnen genieten van onze vernieuwde tuin.
Binnenkort ontvangt u van de RWS een brief met meer informatie over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

 

tuin

Afgelopen woensdag organiseerde de bewonersgroep de Cruytooren een bewonersbijeenkomst in Het Erasmuspark te Goes. Het doel van deze avond was om het tuinplan gemaakt door hoveniersbedrijf Allemekinders voor te leggen aan de bewoners. Ook was er de mogelijkheid om het over tal van andere zaken te hebben die zich afspelen binnen het complex.
Vooraf is er door middel van een brief aan de bewoners gevraagd of ze het eens zijn met de vernieuwing van de tuin en de verandering in de onderhoudskosten die dit met zich meebrengt.
 Dit idee werd goed ontvangen en door meer dan de vereiste 70% van de bewoners ondersteund. Voor alle bewoners van ons complex (dus óók degenen die tegen hebben gestemd) geldt dat het hogere bedrag aan onderhoudskosten voor de tuin in de servicekosten zal worden doorberekend. Uiteraard gaat dit pas in als de nieuwe aanplant in het voorjaar gerealiseerd is.

Helaas viel de opkomst op woensdagavond 16 november 2016 met 19% ietwat tegen maar uiteindelijk was het een geslaagde avond.
De plannen die werden voorgelegd vielen in goede aarde zoals de beplanting, zitgelegenheid (zie onderstaande foto) en het idee om een gezamenlijk gedeelte voor keukenkruiden te realiseren waar iedere bewoner gebruik van kan maken.
Na het akkoord van alle aanwezigen gaat de bewonersgroep samen met de RWS en hoveniersbedrijf Allemekinders alles concreet maken en zal de start van het leeghalen van de tuin spoedig aanvangen. Wij zullen u op de hoogte houden wanneer de werkzaamheden precies zullen plaatsvinden.

Tuinplan Cruytooren AllemekindersTuinplan gemaakt door hoveniersbedrijf Allemekinders

 

Bankje Sierland

 

Voorbeeld tuinbankje van gerecycled kunststof


Naast het gesprek over de tuin is er ook een idee ontstaan om een “weggeefkastje” te realiseren. Dit concept is een variant op de mini-biebs die we momenteel overal in den lande zien verschijnen. Dit is een soort ruilsysteem: iedereen kan er gelezen boeken in leggen en mag er op zijn beurt ook weer boeken uit meenemen. Een waardevol initiatief dat alleen in Goes al 5 locaties heeft. De bewonersgroep vindt het een leuk idee om niet alleen boeken in zo’n kastje aan te bieden, maar ook andere kleine spulletjes. Wat voor de één waardeloos is geworden, kan voor de ander opeens waardevol blijken. Op deze manier creëren we ons persoonlijke ruilwinkeltje. 
De aanwezigen vonden dit allen een leuk idee en de bewonersgroep gaat hier mee aan de slag om te kijken waar en hoe dit te realiseren valt.

 

Bieb
Voorbeeld weggeefkastje

 

Beste bewoners,

galerij

Al geruime tijd is er, bij regenachtige weersomstandigheden, sprake van lekkage op de begane grond en de 1e verdieping aan de kant van de ‘s- Heer Hendrikskinderenstraat. Deze lekkage is afkomstig van de daarboven liggende galerijvloeren. RWS heeft hier uitvoerig naar gekeken en kwam met de oplossing de bestaande drempels te willen verhogen. Bij sommige voordeuren ligt het voorste gedeelte van de drempel lager dan de galerij. Hierdoor blijft er water staan. Door de bestaande drempel te vervangen door een hoger gelegen drempel, was RWS van mening hiermee de zgn “capillaire werking” tussen de loodstrippen en de galerijvloer tegen te kunnen gaan.

De bewonersgroep was hiervan niet overtuigd. Niet alleen zou dit overlast opleveren voor de bewoners, de betreffende woningen zouden door deze maatregel niet langer (goed) toegankelijk zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of rollator.

In goed overleg met de RWS is er thans gekozen voor een andere benadering. Bij wijze van experiment zullen bij 2 woningen de bestaande drempels enkele millimeters worden opgehoogd met een kunststof strip, die zal doorlopen tot enkele centimeters voorbij de hoek van het kozijn. Na circa twee maanden zal dan bekeken worden of de aangebrachte oplossing effectief genoeg is om de lekkage tegen te gaan.

De bewoners van de woningen waarbij het experiment gaat plaatsvinden, worden door de RWS per brief hiervan op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bewonersgroep De Cruytooren