Afdrukken

Zoals jullie allemaal weten is de bewonersgroep al een hele tijd bezig met de aanvraag voor een ondergrondse container. Dit is gedaan op verzoek van vele bewoners om de overlast en de stank van de containers op de galerijen op te lossen.

Na vele briefwisselingen en vergaderingen met de gemeente en de RWS is het ons gelukt om de toezegging te verkrijgen voor het plaatsen van een ondergrondse container in de bocht van de Nieuwstraat. Zie ook de tekening hieronder.
Wij hebben natuurlijk ons best gedaan om de container in de Ramusstraat te krijgen, maar omdat er te veel kabels in de grond liggen is dit niet mogelijk.

Het is de bedoeling dat u met een speciaal pasje uw huisvuil 30 keer per maand in de container kwijt kan, dat is dus ongeveer 1 keer per dag. In deze container kunt u zowel het groen- als het restafval deponeren. 
Voor het oud papier blijft u gewoon de blauwe bakken gebruiken die 1x per maand worden geleegd.

Tegen de tijd dat de ondergrondse container wordt geplaatst, kunt u al uw grote en kleine containers inleveren. Ze zijn dan niet meer nodig en worden ook niet meer opgehaald door de vuilnisauto. 
Vanaf die tijd zullen de galerijen dan ook container-vrij zijn.

In samenwerking met de RWS en de gemeente, menen wij op deze manier de beste oplossing gevonden te hebben om van de overlast van al die losse containers af te komen.

Zodra de vergunning binnen de gemeente is afgegeven, zal worden begonnen met het plaatsen van de ondergrondse container.
We hopen dat dit voor het eind van dit jaar gerealiseerd is.

Tekening-plaatsing_0001.jpg