Beste bewoners,

Zoals u weet zijn wij als bewonersgroep al enige tijd bezig met het zoeken naar een ander bedrijf voor het schoonmaken van onze hal en ons trappenhuis.

Wij hebben van de firma Luctor et Emergo een acceptabele offerte gekregen. Hierin is ook rekening gehouden met het wassen van die ramen aan de buitenzijde waar de bewoners zelf niet bij kunnen.

In april van dit jaar heeft u van ons een brief gekregen met het verzoek hier mee in te stemmen en een ruime meerderheid van u heeft dit ook gedaan.

De RWS heeft hier ook positief op gereageerd en heeft met ingang van 1 juli 2014 een contract met Luctor et Emergo afgesloten.
Het schoonmaken van de hal en het trappenhuis zal eens per 2 weken gebeuren en het wassen van de ramen vier keer per jaar.
In de jaarlijkse eindafrekening van de servicekosten zal het verschil in de kosten worden verrekend. Dat geldt met name voor de bewoners bij wie de ramen nu gewassen zullen worden.