Beste medebewoners,

Wegens zijn verhuizing naar een andere woonplaats heeft Johnny Uitterhoeve onlangs de bewonersgroep helaas moeten verlaten.

De grootste verbeterpunten rond De Cruytooren zijn de laatste jaren inmiddels gerealiseerd. Denk daarbij aan de herinrichting van de tuin, het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer en de aanstelling van een nieuw schoonmaakbedrijf. Zodoende staan er op dit moment, wat ons betreft, geen grootse plannen op de agenda.

Blijft over de vertegenwoordiging namens u, als bewoner van De Cruytooren, op de halfjaarlijkse plenaire bewonersgroepvergadering ten kantore van de RWS. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat we hierbij zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Vanzelfsprekend staan we altijd open voor opmerkingen danwel algemene vragen omtrent het woon- en leefklimaat binnen ons complex. Klachten over individuele zaken horen daar uitdrukkelijk niet bij. Daarvoor kunt u rechtstreeks bellen naar de helpdesk van de RWS.


Bewonersgroep De Cruytooren

Hanneke Meeuwsen, ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat 66e
Nell Nijssen, Ramusstraat 16
Gillis Karreman, Ramusstraat 16