De Cruytooren

 

De Cruytooren: een afgesloten complex met 42 woningen rond een gezamenlijke binnentuin, comfortabel gelegen vlakbij het centrum en de winkels.

De leeftijd van de bewoners varieert van heel jong tot heel oud en alles daar tussenin. De woningen op de begane grond zijn bestemd voor ouderen en/of bewoners met een fysieke beperking.
Het klinkt ideaal en veruit de meeste bewoners hebben het hier ook naar hun zin en wonen er al vele jaren naar tevredenheid.

Toch kleven er ook nadelen aan deze vorm van wonen in vergelijking met een klassieke galerijflat of een rijtjeshuis: door de vorm van het complex hebben alle bewoners zicht op hun buren, kunnen ze elkaar bijna niet ontlopen en door het besloten karakter klinken geluiden extra sterk over de binnentuin heen.

Hoewel problemen niet altijd zijn te voorzien en/of te voorkomen, kunnen wij als bewoners zelf veel doen om irritaties te vermijden en het gevoel van veiligheid voor onszelf en onze medebewoners te verhogen.

In nauw overleg met elkaar hebben de RWS en de bewonersgroep een aantal richtlijnen c.q. aandachtspunten opgesteld. De meeste hiervan zijn welbekend en vanzelfsprekend, maar een aantal richtlijnen is specifiek voor ons complex.

We zetten ze voor u op een rijtje:


Geluid

Zet uw tv of geluidsinstallatie niet te hard en bedenk dat geluid door de hele tuin klinkt, dus houdt uw voordeur bij voorkeur dicht als u muziek draait.

Geeft u een feestje of gaat u klussen? Laat het de buren dan even weten.

Bij mooi weer zitten we graag buiten. Een wijntje of een biertje kan de pret verhogen, maar het volume ook! Houd dus rekening met uw buren die rustig een boek willen lezen en vraag ook uw bezoek om hun stem wat te dempen.

Het geluid van wasmachines en drogers kan doorklinken naar de buren. Rubberdoppen aanbrengen of het toestel iets van de wand afzetten, zijn maatregelen die de geluiden voor de buren verminderen. 


Galerijen

Op last van de brandweer dienen de galerijen vrij te zijn van obstakels. Zet dus geen vuilniszakken of ander materiaal op de galerij.

Het schoonmaakbedrijf maakt eens per jaar de galerijen schoon met een hogedrukspuit. Voor de rest van de tijd dient u het deel van de galerij voor uw woning zelf schoon te houden.

De balustrade van de galerij is niet bestemd voor het ophangen van rekken voor uw wasgoed. U dient uw wasgoed, indien u dit buiten wilt laten drogen, aan de binnenkant van uw eigen balkon te hangen. 


Vervoermiddelen

Uw fiets kunt u kwijt in de algemene fietsenberging. Wanneer u de beschikking heeft over een eigen schuurtje, dan dient u uw fiets daarin te zetten. In verband met brandgevaar mogen er geen brommers of scooters geplaatst worden in de algemene fietsenberging. De ruimte achter de papierbakken bij de achterdeur is bestemd voor scootmobielen en niet voor fietsen.


Hal en trappenhuis

Eens per twee weken worden de hal, de lift en het trappenhuis schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf.

Houd in de tussentijd de gemeenschappelijke ruimten netjes en schoon. Mocht er zich onverhoopt een ongelukje voordoen met bijv. een lekkende vuilniszak, wilt u dit dan ook direct zelf opruimen? 

Laat verder geen folders, kranten of ander materiaal achter in de hal. Ook in de hal mogen geen fietsen e.d. geplaatst worden.


Tuin

De gezamenlijke binnentuin is in onderhoud bij de firma Allemekinders/Habo. Het is niet de bedoeling dat u plantjes weghaalt dan wel inplant in de borders.

De kruiden in de drie vierkante bakken  zijn bestemd voor alle bewoners. Gebruik hiervoor altijd een schaar en knip van zachte kruiden de toppen af en knip de takjes van harde kruiden, zoals tijm en rozemarijn, ca. 2 cm. boven de grond af. Zo kunnen de kruiden verder groeien en worden de planten voller.


Afval

Gooi uw vuilnis direct in de daarvoor bestemde ondergrondse container. Laat geen afval op uw balkon staan in verband met stankoverlast of ongedierte. Papier kan in de daarvoor bestemde blauwe bakken bij de achterdeur.

Deze worden door een van de leden van de bewonersgroep op de juiste datum buiten gezet.

Wilt u kartonnen dozen e.d. eerst goed plat maken alvorens deze in de bakken te doen?

Mocht u, ondanks deze richtlijnen, toch last hebben van het gedrag van een medebewoner, spreek hem/haar er dan vriendelijk op aan. Soms weten mensen zelf niet dat ze overlast veroorzaken. Door hen daar vriendelijk op te wijzen bewijst u uw medebewoner en uzelf een dienst! 

Voor klachten van algemene aard kunt u terecht bij de bewonersgroep. Voor storingen aan de lift kunt u rechtstreeks bellen met het boven de lift vermelde telefoonnummer. Voor alle andere klachten of reparaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de RWS.

Wij vinden het prettig als u meedenkt over zaken die betrekking hebben op het wonen in de Cruytooren. Als u daaromtrent suggesties heeft, hoort de bewonersgroep dat graag van u.

(juni 2018)