Begin december 2018 werden er door de gemeente Goes vier GFT-containers bij ons complex afgeleverd. Eerder had de bewonersgroep geprobeerd om in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, het probleem van afvalscheiding binnen wooncomplexen bespreekbaar te maken. Hierop kwam weinig tot geen respons. 

afval

Tot in december de GFT-containers lukraak en zonder overleg werden afgeleverd. Om een democratisch besluit te kunnen nemen, is er een enquete uitgezet onder de bewoners van De Cruytooren. Hierop zijn nul positieve reacties ontvangen. Met andere woorden: geen enkele bewoner is voorstander van het apart houden van groente,- fruit- en tuinafval. Hiermee is niet gezegd dat de bewoners geen voorstander zijn van afvalscheiding, maar dat ruimtegebrek voor de zgn draagemmertjes en de vrees voor stankoverlast hieraan ten grondslag ligt. Dit gegeven is doorgegeven aan de gemeente Goes en zij hebben de containers kort voor Kerstmis teruggehaald.

Per 1 januari 2019 is ook voor ondergrondse containers het zgn Diftar-systeem in werking getreden. Vanaf deze datum geldt, naast het basistarief, een tarief van € 0,40 per inworp. Let u erop dat afvalzakken die naast de container worden geplaatst, een boete kunnen opleveren. Ook afval op de galerijen is volgens de leefregels van ons complex niet toegestaan.