Tuinhaspel cruytooren

Zoals sommige mensen misschien al wel gezien hebben, hangt er sinds kort een haspel met tuinslang onder het ruilkastje. Deze is hier geplaatst op verzoek van Bewonersgroep De Cruytooren. Dit omdat er zowel in 2018 als in 2019 twee lange periodes van extreme droogte geweest zijn en hierdoor de groei en bloei van de beplanting in ernstige mate werd belemmerd. Uit navraag bleek dat water geven niet onder de onderhoudswerkzaamheden van het hoveniersbedrijf valt.

Het leek ons toe dat iedereen gebaat is bij een uitbundig bloeiende tuin, dus zochten wij naar een oplossing. Die hebben we, in samenspraak met Beveland Wonen, gevonden in de vorm van een tuinslang. Deze is gefinancierd door de woningcorporatie en geeft ons de mogelijkheid om, wanneer dit noodzakelijk is, de tuin te besproeien. De bewonersgroep zal hiervoor zorgdragen.