Begin december 2018 werden er door de gemeente Goes vier GFT-containers bij ons complex afgeleverd. Eerder had de bewonersgroep geprobeerd om in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, het probleem van afvalscheiding binnen wooncomplexen bespreekbaar te maken. Hierop kwam weinig tot geen respons. 

afval

Tot in december de GFT-containers lukraak en zonder overleg werden afgeleverd. Om een democratisch besluit te kunnen nemen, is er een enquete uitgezet onder de bewoners van De Cruytooren. Hierop zijn nul positieve reacties ontvangen. Met andere woorden: geen enkele bewoner is voorstander van het apart houden van groente,- fruit- en tuinafval. Hiermee is niet gezegd dat de bewoners geen voorstander zijn van afvalscheiding, maar dat ruimtegebrek voor de zgn draagemmertjes en de vrees voor stankoverlast hieraan ten grondslag ligt. Dit gegeven is doorgegeven aan de gemeente Goes en zij hebben de containers kort voor Kerstmis teruggehaald.

Per 1 januari 2019 is ook voor ondergrondse containers het zgn Diftar-systeem in werking getreden. Vanaf deze datum geldt, naast het basistarief, een tarief van € 0,40 per inworp. Let u erop dat afvalzakken die naast de container worden geplaatst, een boete kunnen opleveren. Ook afval op de galerijen is volgens de leefregels van ons complex niet toegestaan.

De Cruytooren

 

De Cruytooren: een afgesloten complex met 42 woningen rond een gezamenlijke binnentuin, comfortabel gelegen vlakbij het centrum en de winkels.

De leeftijd van de bewoners varieert van heel jong tot heel oud en alles daar tussenin. De woningen op de begane grond zijn bestemd voor ouderen en/of bewoners met een fysieke beperking.
Het klinkt ideaal en veruit de meeste bewoners hebben het hier ook naar hun zin en wonen er al vele jaren naar tevredenheid.

Beste medebewoners,

Wegens zijn verhuizing naar een andere woonplaats heeft Johnny Uitterhoeve onlangs de bewonersgroep helaas moeten verlaten.

De grootste verbeterpunten rond De Cruytooren zijn de laatste jaren inmiddels gerealiseerd. Denk daarbij aan de herinrichting van de tuin, het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer en de aanstelling van een nieuw schoonmaakbedrijf. Zodoende staan er op dit moment, wat ons betreft, geen grootse plannen op de agenda.

Blijft over de vertegenwoordiging namens u, als bewoner van De Cruytooren, op de halfjaarlijkse plenaire bewonersgroepvergadering ten kantore van de RWS. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat we hierbij zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Vanzelfsprekend staan we altijd open voor opmerkingen danwel algemene vragen omtrent het woon- en leefklimaat binnen ons complex. Klachten over individuele zaken horen daar uitdrukkelijk niet bij. Daarvoor kunt u rechtstreeks bellen naar de helpdesk van de RWS.


Bewonersgroep De Cruytooren

Hanneke Meeuwsen, ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat 66e
Nell Nijssen, Ramusstraat 16
Gillis Karreman, Ramusstraat 16