Het opnieuw coaten van de galerijen zal deze week (week 21 2014) voltooid zijn.
Bij nat weer zullen er zich in het begin nog plasjes water op de vloeren vormen. Dat komt omdat de afdeklaag nog nieuw is en daardoor waterafstotend.
Na verloop van tijd slijt deze laag in en zal het water zich gelijkmatiger verdelen.
De werkzaamheden zijn netjes en vlot gebeurd en de bewoners hebben er weinig hinder van ondervonden.
Maar het belangrijkste is dat de galerijen nu stroef zijn, ook tijdens de regen!

GalerijVolgens de voorman van het bedrijf dat de coating heeft uitgevoerd kunnen de vloeren normaal geveegd, gedweild of geschrobt worden. Dit kan met elk normaal schoonmaakmiddel, maar het beste gaat het met water waaraan een flinke scheut schoonmaakazijn is toegevoegd. Daarna naspoelen met schoon water.
De voorman heeft de ervaring dat deze vloeren „als nieuw” blijven, wanneer ze eens in de 1,5 à 2 jaar met hoge druk worden schoongespoten.
De wijkbeheerder, Elmar de Kok, van de RWS had dit punt al laten opnemen in de begroting.

We hopen dat u, als bewoner, ook uw steentje bijdraagt aan het schoonhouden van de galerijen!

De Bewonersgroep

Galerij

Beste bewoners Cruytooren,

Aanstaande vrijdag, 9 mei, zullen de galerijen schoon gemaakt worden als voorbereidend werk op het coaten.

Maandag 12 mei zal de nieuwe coating worden aangebracht. De galerij is, nadat de coating is aangebracht, 1,5 uur niet overloopbaar. Houdt u hier aanstaande maandag rekening mee. In overleg met de vakmannen kan bekeken worden welke delen van de galerij wel en niet over gelopen mag worden.

Mochten er nog spullen op de galerij staan dan deze graag voor aanstaande vrijdag verwijderen.

Excuses voor de mogelijke overlast en alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Elmar de Kok
Wijkbeheerder

Galerij

 

tuininplantdag 0003  tuininplantdag 0004 

Op zaterdag 29 maart 2014 was de zon ons welgezind. Bij een temperatuur van rond de 18 graden, begon een enthousiast groepje mannen en vrouwen opgewekt aan het gedeeltelijk opnieuw inplanten van onze gemeenschappelijke binnentuin. Wat een werklust werd er tentoon gespreid! Onder het graven, schoffelen, harken en vegen werd er ook veel gelachen.
Deze activiteit werd mogelijk gemaakt doordat de kosten werden vergoed uit het leefbaarheidsbudget van de RWS.

Om half een waren alle groene vingers wel toe aan een beetje inwendige versterking. De soep en broodjes gingen er dan ook goed in. Het was gezellig om zo bijeen te zitten, met de heer en mevrouw Vette in ons midden als “stamoudsten”. Daarna was het nog slechts een kwestie van alle planten water geven en opruimen.

tuininplantdag 0002

Al met al kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde dag. Bijzonder veel dank aan Robbert en Annelies, de kleinkinderen van hr en mw. Vette die zich geheel vrijwillig ter beschikking stelden om mee te helpen, maar natuurlijk ook aan Johnny, Tjeu, Johan, Bep, Hanneke, Gillis, Françoise, Lex en Nell.

tuininplantdag 0005

tuininplantdag 0001