De bewonersgroep was van mening dat er maximaal 7.50 euro aan administratiekosten mocht worden berekend terwijl er vaak 15,- euro moest worden betaald. De RWS heeft te kennen gegeven dat er een fout is gemaakt in de servicekosten die berekend werden aan ons. We zijn nu met de wijkbeheerder in gesprek om tot een oplossing te komen. Zodra we uitsluitsel hebben krijgt u dit te horen.

Na overleg met de bewonersgroep heeft de RWS besloten tot terugbetaling van teveel berekende administratiekosten op de jaarafrekening van de servicekosten. Het gaat hierbij om de jaren 2011 en 2012.
Onlangs is de RWS reeds begonnen met deze terugbetaling.

De afrekening servicekosten over 2013 moet nog plaatsvinden, maar daar zal al met de juiste bedragen van de administratiekosten rekening worden gehouden.
In het algemeen zullen de administratiekosten niet hoger uitvallen dan € 7,50 per jaar.

Die zou iets vrolijker ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld met wat meer verschillende, bloeiende planten. We zijn al enige tijd met de wijkbeheerder van de RWS hierover in gesprek. De wijkbeheerder wees ons op de mogelijkheid om via het z.g. leefbaarheidsbudget van de RWS wat planten aan te schaffen. We hebben de afdeling tuinonderhoud van de Betho gevraagd om een beplantingsschema te maken.
Er is echter verwarring ontstaan over wie er verantwoordelijk voor de kosten is. Na de jaarwisseling pakken we de draad weer op