De bewonersgroep is al enige tijd bezig om tot een oplossing te komen voor de afvalcontainers op de galerijvloeren. Dit m.b.t. veiligheid, netheid en stankoverlast in de zomer. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen hebben wij aanvraag gedaan voor een gezamenlijke ondergrondse container bij de gemeente. Helaas hebben wij tot op heden nog geen antwoord gekregen over de voortgang van onze aanvraag. Hopelijk zullen wij binnenkort samen met de gemeente en de RWS tot een oplossing komen.

De bewonersgroep was van mening dat er maximaal 7.50 euro aan administratiekosten mocht worden berekend terwijl er vaak 15,- euro moest worden betaald. De RWS heeft te kennen gegeven dat er een fout is gemaakt in de servicekosten die berekend werden aan ons. We zijn nu met de wijkbeheerder in gesprek om tot een oplossing te komen. Zodra we uitsluitsel hebben krijgt u dit te horen.

Na overleg met de bewonersgroep heeft de RWS besloten tot terugbetaling van teveel berekende administratiekosten op de jaarafrekening van de servicekosten. Het gaat hierbij om de jaren 2011 en 2012.
Onlangs is de RWS reeds begonnen met deze terugbetaling.

De afrekening servicekosten over 2013 moet nog plaatsvinden, maar daar zal al met de juiste bedragen van de administratiekosten rekening worden gehouden.
In het algemeen zullen de administratiekosten niet hoger uitvallen dan € 7,50 per jaar.