Lift

lift 1Met genoegen kunnen we mededelen dat er een nieuwe deur in de lift geplaatst gaat worden.
Dit zal een automatische deur worden met een drukknop aan de muur.
Voor veel bewoners zal het nu een stuk makkelijker worden om hun woning te bereiken.
De precieze datum is nog niet bekend, maar de werkzaamheden staan gepland voor dit jaar.
We zijn zeer gelukkig met deze verandering en houden u op de hoogte wanneer de aanpassing zal plaatsvinden.

 

 

 

Tuin

TuinOp de achtergrond zijn de vorderingen voor herinrichting van de gemeenschappelijke tuin in volle gang.
De bewonersgroep is in gesprek met de RWS en partijen die het plan zullen realiseren.
De aanleg zou voor dit jaar op de agenda staan maar dit zal hoogstwaarschijnlijk verschoven worden naar 2017.
Vooraleer dit ontwerp daadwerkelijk tot stand zal komen zullen wij u eerst op de hoogte stellen.
Wie weet heeft u nog tips of aandachtspunten waarmee we rekening kunnen houden?
Alle informatie is welkom en we horen graag van u!

cervicekostenZoals beloofd komen we terug op het nieuwe voorschotbedrag schoonmaakkosten per 1 januari 2016.

Dit voorschotbedrag is door een rekenfout bij de RWS te hoog uitgevallen. Ondanks ons verzoek tot een correctie hiervan blijft de RWS van mening dat het om een gering bedrag ( € 1,36 per bewoner per maand) gaat en is daarom niet van plan het voorschotbedrag te verlagen. 

Het teveel betaalde wordt volgend jaar verrekend in de afrekening service en verbruik 2016.
Vanzelfsprekend zullen wij deze afrekening tegen die tijd goed controleren, zoals we ook dit jaar hebben gedaan.

 

Voorschotbedragen servicekosten per 1 januari 2016

Zoals u allemaal heeft gemerkt zijn de berekeningen van de nieuwe voorschotten servicekosten in de bus gevallen. Deze voorschotten worden bepaald op grond van de werkelijk gemaakte kosten over 2015.

Als bewonersgroep hebben we deze kosten grondig gecontroleerd en geconstateerd dat de RWS per abuis ruim € 600,00 te veel heeft berekend voor schoonmaakkosten. Inmiddels heeft de RWS dit toegegeven en is dit intern gecorrigeerd. De definitieve afrekening servicekosten over 2015 zult u binnenkort ontvangen.

Door deze rekenfout is het nieuwe voorschot schoonmaakkosten echter ook te hoog uitgevallen ( € 1,36 per bewoner per maand). Hoewel dit weer wordt rechtgetrokken bij de afrekening servicekosten in 2017, vinden wij het geen goed idee dat de bewoners dit te hoge voorschot tot de herziening op 1 juli 2017 elke maand moeten betalen. De RWS is echter van mening dat het te veel administratieve rompslomp geeft om dit nu alsnog te gaan herzien. De bewonersgroep vindt echter dat deze fout niet ten koste hoeft te gaan van de bewoners. Daarom heeft de bewonersgroep een verzoek ingediend bij de RWS om dit besluit alsnog terug te draaien en iedere bewoner een correcte berekening van het voorschot aan schoonmaakkosten te doen toekomen. Wij zijn in afwachting van het antwoord. Hier meer.

Schoonmaak/glasbewassing

Luctor is van plan de glasbewassing uit te voeren op de volgende data:
In week 3 (18 tm 23 januari 2016) is de eerste glasbewassing gepland.
In week 16 (18 tm 23 april 2016) is de tweede glaswassing gepland.
In week 29 (18 tm 23 juli 2016) is de derde glasbewassing gepland.
In week 42 (17 tm 22 oktober 2016) is de vierde glasbewassing gepland.
Het schoonmaken van de galerijen staat op donderdag 21 april 2016 gepland.

Tuinaanleg

Op verzoek van de RWS is de bewonersgroep in 2015 in gesprek geweest met RWS over het herinrichten van de tuin + de individuele stoepjes en de paden. Ons werd verteld dat dit voor 2016 op de planning stond.
Begin december kregen we echter te horen dat het misschien niet door zou gaan. Uiteraard hebben wij hier meer uitleg over gevraagd. Zodra deze informatie ons bereikt, houden wij u op de hoogte.